DALIX 1994 - 2009

Obdobie od vzniku spoločnosti do doby presťahovania do vlastného sídla. Fotografie dokumentujú zlomok nami zhotovených zákazkových autochladničiek. Niekoľko stoviek kusov slúži doteraz k plnej spokojnosti ich majiteľov.