Palubná elektronika, Mastervolt

Keď sa jednalo o potrebách mobilných energetických zariadení, MASTERVOLT prišiel s jasným rozhodnutím: vytvoriť kompletný, spoľahlivý systém, vzájomne prepojených a komunikujúcich zariadení, bez ohľadu, či majú zachraňovať ľudské životy alebo len spríjemniť vaše cestovanie. MASTERVOLT našiel riešenie k vašej nezávislosti a posilňuje tak celkovú pozíciu v priemysle či energetických zariadení mobilných prostriedkov.

Spoľahlivé zariadenia vždy a všade

V našej ponuke produktov MASTERVOLT postupne získate množstvo informácií o portfóliu mobilných energetických zariadení. Týmto získavate možnosť vytvoriť na objednávku energetický systém napr. pre mobilné filmové štúdiá, sanitné a požiarne vozidlá, rekreačné vozidlá, lode…

Je nám potešením ponúknuť špičkové zariadenia a systémy holandskej firmy MASTERVOLT, ktoré spĺňajú požiadavky na robustnosť, kvalitu, spoľahlivosť a to všetko s využitím najmodernejšej komunikačnej technológie MasterBus. MASTERVOLT zariadenia navyše spĺňajú požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu, prísnu bezpečnosť pre použitie v sanitkách a nesú označenie e4.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O MASTERBUS

1) Čo je MasterBus?

 

Všetky zariadenia, ktoré sú vhodné pre Masterbus sú označené symbolom MasterBus.

MasterBus je plný decentralizovaných dát zo siete určených pre komunikáciu medzi rôznymi MASTERVOLT systémovými zariadeniami. Komunikačnou sieťou je CAN-bus a má preukázaný spoľahlivý bus systém v samostatných aplikáciách. MasterBus je použitý ako výkonný riadiaci systém pre všetky pripojené zariadenia, ako napríklad menič, nabíjačka batérie, generátor a mnoho ďalších. To vytvára možnosti pre komunikáciu medzi pripojenými zariadeniami, napríklad pri štarte generátora vo chvíli, keď sú batérie slabé.

MasterBus znižuje obtiažnosť elektrických systémov redukciou množstva káblov. Všetky systémové komponenty sú jednoducho prepojené medzi sebou. Preto je každé zariadenie vybavené dvoma MasterBus dátovými portami. Ak dve a viac zariadení je pripojené ku každému ďalšiemu cez tieto dáta porty, utvára sa miestna dátová sieť, nazývaná MasterBus sieť. Výsledkom je redukcia materiálových nákladov, kedy je potrebné iba niekoľko elektrických káblov a zníži sa čas inštalácie.

Pre centrálny monitoring a riadenie pripojených zariadení MASTERVOLT  ponúka širokú radu panelov, ktoré ukazujú plný stav informácií Vášho elektrického systému letmým pohľadom a stlačením tlačidla. K dispozícii sú štyri rôzne panely, od malého Mastervision kompatibilného so 120 x 65 mm LCD obrazovkou až po farebný MasterView Systém panel. Všetky monitorovacie panely môžu byť použité pre monitoring, riadenie a konfiguráciu všetkých pripojených zariadení MasterBus.

Nové zariadenia možno pridať k existujúcej sieti veľmi jednoduchým spôsobom predĺžením siete. Toto dáva MasterBus sieti vysoký stupeň flexibility pre rozšírenie systému konfigurácie, nie len teraz, ale rovnako dobre aj v budúcnosti.

MASTERVOLT taktiež ponúka niekoľko rozhraní, ktoré umožňujú dokonca prevádzku v MasterBus sieti, pre zariadenie, ktoré nie je MasterBus. Pre priamu komunikáciu medzi MasterBus sieťou a produktom, ktorý nie je od MASTERVOLT, je doporučované Modbus rozhranie.

2) Čo môžem robiť s MasterBus a je MasterBus podmienkou?

MasterBus umožňuje vytvorenie flexibilnej a jednoduchej inštalácie a prevádzky informačného prenosového systému (siete), umožňuje jednoduchý prístup k systému výkonových dát. Zariadenie je schopné komunikovať v sieti MasterBus sú vždy označené symbolom MasterBus. Jednotlivé zariadenie je možné prevádzkovať aj nezávisle na sieti MasterBus. MasterBus je určitým nadštandardom v komunikácii medzi jednotlivými zariadeniami a získavaní informácií z celého prepojeného systému.

3) Môžem k MasterBus pripojiť ďalšie zariadenia?

Áno je to možné. Hoci MasterBus je súčasťou MASTERVOLT komunikačného štandardu, je možné k nemu pripojiť, taktiež ne - MASTERVOLT produkty. MASTERVOLT ponúka NMEA 2000 rozhranie.

4) Môžem získať protokol MasterBus?

Nie, Mastervolt nepodporuje ďalšie časti k vytváraniu produktov kompatibilných s MasterBus. Mastervolt ponúka komunikačné rozhranie, ktoré umožňuje ďalším systémom pracovať v spojení so sieťou MasterBus. Komunikačné rozhranie pracuje ako stena k ochrane Mastervolt systému a produktom proti možným podvodným signálom, elektrickým vstupom do systému vďaka zaisteniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky MasterBus siete a produktov.

5) Čo je základ pre MasterBus?

MasterBus hardware je založený na technológií CANbus V2.0. Komunikačný protokol je patentovaný a vytvorený, aby dodával optimálny výkon elektrickému systému.

6) Aká je maximálna diaľka káblu?

  • Maximálna diaľka káblu je 250 metrov pri pripojení menej ako 10 produktov.
  • Pri zapojení až 25 produktov je maximálna diaľka káblu 150 metrov.
  • Pri zapojení až 50 produktov je maximálna diaľka káblu 100 metrov.

7) Koľko produktov môžem pripojiť k MasterBus?

Môžete pripojiť až 50 produktov k MasterBus.

8) Ako pripojiť MasterBus?

MasterBus sieť musí byť prepojená v uzavretom okruhu. Výsledkom je, že na každom konci okruhu musia byť koncové produkty, aby bolo umožnené systému pracovať. Aby sa to dosiahlo, je vyžadovaná koncovka, vďaka prvému a poslednému produktu bude mať jednu koncovku a jeden komunikačný kábel, zatiaľ čo všetky produkty medzi prvým a posledným produktom budú mať dva komunikačné káble. Každé komunikačné pripojenie na všetkých produktoch je zhodné, nie sú tu špecifické vstupné alebo výstupné pripojenia. Účelom koncoviek je zakončiť komunikačný okruh slučky.