Baterie Mastervolt

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vám představili baterie holandského výrobce MASTERVOLT a poskytli několik užitečných informací týkajících se této kategorie produktů.                


Jakou údržbu vyžadují GEL-, AGM- a Lithiové baterie?

U GEL-, AGM- a Lithium Ionové baterií není nutná žádná údržba, tudíž je lze nainstalovat na libovolné místo. Doporučujeme však jednou ročně zkontrolovat veškeré spoje, abyste se ujistili, že jsou správně upevněny, a také očistěte povrch mírně navlhčeným hadříkem, abyste baterii zbavili prachu a nečistot.  Baterie musí být rovněž pokaždé plně nabitá, aby se zajistila maximální životnost, i když u Lithiových-Ionových baterií to není tak důležité.
                          

Jaké jsou bezúdržbové baterie?

V dopravních prostředcích jsou použity různé typy baterií, každá z nich má své specifické vlastnosti. Vzhledem k častým dotazům týkajících se instalací a použití baterií v lodích,  níže uvádíme příklad použití v lodích. Zásady jsou však platné pro jakýkoliv dopravní prostředek.

Olověno-kalciová baterie

Olověno-kalciové baterie jsou často používány v automobilovém průmyslu jako startovací baterie.  Jedná se o běžné olověné baterie s kapalným elektrolytem kyseliny sírové a vody. Vápník je přidáván do vedení za účelem minimalizace vytváření vodíkového plynu a spotřeba vody. Další elektrolyt je přidáván také k vyrovnání přirozeného odpařování vody. Tento typ je vhodný pouze pro malé lodě o délce 6-8m a pouze jako startovací baterie. Její konstrukce vylučuje použití pro napájení světel nebo jako servisní baterie. Olověná baterie není zcela uzavřena. Vodík se může během nabíjení uvolnit a poté je odveden malým otvorem na straně baterie. Za určitých okolností může z otvoru utíkat také kyselina a je tedy zapotřebí větrání.
 

AGM baterie

Jiný typ olověných baterií jsou AGM (Absorbed Glass Mat).  V tomto modelu jsou jako elektrolyt voda a kyselina sírová. Elektrolyt je vstřebáván do extrémně citlivých skleněných vláken. Stejně jako u jakékoliv jiné baterie, nabíjení generuje vodík a kyslík přepravovaný přes kapilární trubky rohože ze skleněných vláken. Jakmile se dva plyny rekombinují, voda je následně zpětně absorbována do rohože ze skleněných vláken. Rekombinační proces je tedy kompletní. Rohož ze skleněných vláken zároveň slouží jako izolace mezi deskami a umožňuje, aby byly tabulky blízko sebe, což vede k velmi nízkému vnitřnímu odporu. To znamená, že vysoký vybíjecí proud není pro baterii žádný problém. Nabíjecí proud by mohl být o něco nižší než u gelových baterií (cca o 30%), protože skleněné rohože mají také efektivní tepelně izolační vlastnosti. Teplo vygenerované nabíjením se postupně odvádí ven z obalu baterie. Tím je nabíjecí proud omezen a nabíjecí doba je nepatrně delší. AGM baterie jsou velmi vhodné pro aplikace vyžadující velký vybíjecí proud, jako jsou navijáky, kotevní navijáky a střední cyklická použití. Baterie AGM je zcela uzavřena, a proto je bezúdržbová. Pokud je AGM silně přebíjena, např. z důvodu použití (levné) neregulované nabíječky baterií, dochází v baterii k tvorbě vodíku. Tento plyn uniká zvláštním otvorem v krytu baterie, který je navržen tak, aby zabránil kyslíku, aby se dostal na vstup baterie. Nesprávné nabíjení sníží životnost baterie.

                                              

Jinými slovy, pro správnou funkci a zajištění optimální životnosti AGM baterie používejte výhradně 3 - stupňovou nabíječku s teplotním senzorem !!!


Gelová baterie

Gelové baterie jsou zcela bezúdržbové, nevytéká žádná kyselina a není uvolňován žádný nebezpečný plyn během nabíjení. Lze je instalovat kdekoliv, např. v podpalubí, v motorovém prostoru apod. Není vyžadováno speciálních boxů pro vložení GEL baterií ani vnější ventilace.

 

Elektrolyt v gelové baterii je gel, který váže vodu s kyselinou sírovou. Při plnění baterie se gel ohřeje a zkapalní, po naplnění baterie se gel ochladí a ztuhne. Výsledkem tohoto procesu jsou malé vlasové trhliny mezi deskami. Během procesu je kyslík O2 generován na kladné desky a vodík H2 na záporné desky. Trhliny v gelu vytvoří z plynu vodu. Gel poté pohlcuje vodu tak, aby žádná voda nezmizela ze systému a neprodukoval se žádný plyn.
 

Gelové baterie nejsou nová technologie, jsou používány už od roku 1950. Nejdůležitější aplikace použití jsou pro nouzové napájení a telekomunikační systémy a v posledních 10-15 letech i jako servisní baterie v námořních systémech. Gelové baterie mají dvě různé verze. 12V  jsou vhodné pro pravidelné používaní a jsou dostupné ve dvou variantách. První v kapacitách až 200Ah. Druhý design je 2 volt trakční baterie. K dispozici v kapacitách až do 2700Ah - velmi vhodné pro systémy s častým významným vybíjením, kde je potřeba dlouhá životnost.  Abyste získali požadované napětí je nutné pospojovat odpovídající počet 2V baterií. Hlavní výhodou gelových baterií je velmi omezené samovybíjení, možnost jen krátkodobého nabíjení a minimální tvorba plynů. Toto vše předurčuje gelové baterie pro lodní aplikace. Jsou také vhodné pro těžké cyklické operace, navigační systémy velkých lodí a jako zdroj energie u záchranných systémů. Gelové baterie jsou velice vhodné jako servisní baterie, protože mohou být rychle nabíjeny, mají dlouhou životnost (2V trakční baterie, cca 10 -15 roků při celkovém nabíjecím cyklu 900 -1000).  
                                               

 

Lithium-Ionová baterie

Mastervolt Lithium-Ionové baterie jsou založeny na Li-Ion železném fosfátu, který má hustotu energie třikrát větší než u olověných akumulátorů. Existují i materiály s ještě větší hustotou energie, ale ty jsou považovány za méně bezpečné. Mastervolt Lithium-Ionové baterie jsou považovány za nejbezpečnější svého druhu. Unikátním znakem je vestavěná oboustranná aktivní buňka řízení nebo BAC. Systém kontroluje napětí, proud a teploty a zaručuje optimální bezpečnost. MasterBus Lithium-Ionové baterie jsou kompatibilní a mnohem účinnější než olověné baterie při několika násobně delší žívotnosti. 


To vám dává:                                   

 • kratší dobu napájení
 • méně časté používaní generátoru pro nabíjení
 • více energie než z tradiční baterie stejných rozměrů
 • olověná baterie, má například (DOD=hloubka plnění) ve výši 50%. To znamená, že můžete využít pouze 200Ah z 400Ah. Mastervolt LI-Ion má DOD 80%, téměř o 60% více využitelné kapacity baterie. S tímto procentem 400Ah baterie dodává 320Ah tj. o 120Ah více.
 • Lithium-Ionová baterie je také ideální pro elektrické nebo hybridní plachtění.
 • Mastervolt Li-Ionové baterie mohou být zapojeny paralelně do nekonečné řady.
 • Další výhodou je, že Li-Ionová baterie váží méně, vyžaduje méně místa a překvapivě snadno se instaluje.
 • Lithium-Ionové baterie jsou určitě nejlepší, šetří až 70% prostoru a hmotnosti, vydrží až třikrát déle a lze je velmi rychle nabíjet a vybíjet. Životnost 2000 nabíjecích cyklů není žádná výjimka.
   
                                           

 Co nedělat s bateriemi zejména s GEL- a AGM

 • Nesprávné nabíjecí napětí: příliš nízké napětí znamená, že baterii nelze nabíjet na 100% - síran by totiž na desce baterie ztvrdnul a baterie by ztratila část své kapacity. Příliš vysoké nabíjecí napětí způsobí, že baterie generuje plyn, což vede ke ztrátě vody a vysušení baterie.
 • Nadměrné vybití: Nadměrným vybíjením tj. využitím baterie více než je její kapacitase zkracuje její životnost.
 • Příliš velké zvlnění nabíjecího napětí. Nepoužívat levné a staromódní nabíječky nebo alternátory mající často ve výstupním napětí velké pulzy!!!
 • Pozor na alternátor bez 3 stupňového regulátoru, velmi vysoké teploty nebo nabíjení bez teplotní kompenzace !!!

Při použití nekvalitní nabíječky mohou vaše baterie dopadnout takto !!!

   

Mám baterii s kapacitou 200Ah a startovací baterii s kapacitou 100Ah. Jakou velikost by měla mít bateriová nabíječka?

Startovací baterie není považována za rozhodující  pokud počítáte vhodnou velikost kapacity bateriové nabíječky: je používána pouze pro nastartování motoru, a proto bude vybíjena pouze částečně (pokud vůbec). Pokud jste na cestách, alternátor ve vozidle dobíjí startovací baterii, u dostupného zdroje 230V AC je baterie regulérně nabíjena bateriovou nabíječkou Mastervolt. Zpravidla je dostačující nabíjecí kapacita 25% z kapacity baterií pro jejich rychlé a bezpečné dobíjení, a také pro příkon palubních spotřebičů. Například pro baterii s výkonem 200Ah, je vhodná 50A bateriová nabíječka.

Je dostačující nabíjecí kapacita 10% z kapacity mých baterií?

Rozhodně ne. Staré 10% pravidlo bylo běžně využíváno v době, kdy bateriové nabíječky neměly proudovou a napěťovou regulaci, a tudíž vysoké proudy mohly přebíjet baterie. Mastervolt bateriové nabíječky mají perfektní napěťovou/proudovou regulaci a jsou také vybavené teplotním senzorem, který zajistí, aby bylo napětí regulováno podle teploty baterie. Doporučujeme nabíjecí kapacitu 25% z bateriové kapacity. Pro gelové baterie je dokonce možné použít nabíjecí kapacitu 50% z bateriové kapacity.  

 

Co to je teplotní čidlo (senzor)?

Teplotní čidlo je velmi důležité pro použití správného nabíjecího napětí pro nabíjení baterie. Správné nabíjecí napětí není vždy stejné: chladné baterie potřebují mírně vyšší napětí pro plné nabití a naopak, teplé baterie potřebují nižší nabíjecí napětí, aby se zabránilo jejich přebíjení. Mastervolt bateriové nabíječky jsou přednastaveny na teplotu baterie 25°C, jakákoliv odchylka je automaticky opravena.

Pokud je teplotní senzor připojený k nabíječce, výstupní napětí by se mělo lišit o 30mV na °C. (ve 12V DC systému) a 60mV na °C (ve 24V systému). Tento postup je v souladu s doporučením většiny výrobců baterií.

 

Při teplotě 15°C, je maximální nabíjecí napětí pro 12V systém například 14,55V a při 30°C to je 14,1V (odpovídající hodnoty pro 24V systém jsou 29,1V a 28,2V). Napětí není zvýšeno, pokud teplota neklesne pod 12°C, zajistí tak ochranu palubního systému proti nadměrnému napětí. Naopak, nabíjecí napětí je pro 12 nebo 24V systém redukováno, pokud je teplota okolo 50°C, aby byly baterie chráněny proti přebíjení a extrémně vysokým teplotám.  Připojení teplotního senzoru zajistí, že baterie bude rychle a bezpečně nabita správným napětím. 

Pro vzrůstající počet spotřebičů používaných na palubě, je správné navržení DC nabíjecího systému velmi důležité.

 

Závěry a doporučení

 • Nízký vnitřní odpor AGM baterie je velmi vhodný pro napájení navijáků, kotevních navijáků, pro spouštění motorů a pro omezené cyklické použití.
 • Gelové baterie jsou velmi vhodné jako servisní baterie díky tomu, že mohou být rychle nabity a nabití má dlouhou životnost, a to i po mnoha cyklech nabití/vybití.
 • Pro servisní baterie se můžete vybrat 6V,12V nebo 24V verzi nebo 2V model.
 • Mastervolt baterie jsou zcela bezúdržbové a za normálních okolností by neměly uvolňovat kyseliny nebo vytvářet nebezpečný plyn při nabíjení. Instalace je jednoduchá a lze ji provézt kdekoliv na palubě, jen ne vedle stoky nebo ve strojovně (snížená životnost kvůli vysoké teplotě). Zvláštní uložení nebo extrémní větrání jsou obvykle zbytečné, stačí přirozené větrání baterie.
 • Lithium-Ionové baterie jsou určitě nejlepší, šetří až 70% prostoru a hmotnosti, vydrží až třikrát déle a lze je velmi rychle nabíjet a vybíjet. Životnost 2000 nabíjecích cyklů není žádná výjimka.

 

  Pomůcka pro volbu vhodné baterie: