Board electronics Mastervolt

Když se jednalo o potřebách  mobilních energetických zařízení,  Mastervolt  přišel s jasným  rozhodnutím:  vytvořit kompletní, spolehlivý systém,  vzájemně propojených a komunikujících zařízení, bez ohledu, zda-li mají zachraňovat lidské životy nebo pouze zpříjemnit vaše cestování. Mastervolt našel řešení k vaší nezávislosti a posiluje tak celkovou pozici v průmyslu či energetických zařízení mobilních prostředků.

Spolehlivá zařízení vždy a všude

V naší nabídce produktů Mastervolt postupně získáte množství informací o portfoliu mobilních energetických zařízení. Tímto získáváte možnost vytvořit na objednávku energetický systém např. pro mobilní filmová studia, sanitní a požární vozidla, rekreační vozidla, lodě ….

Je nám potěšením nabídnout špičková zařízení a systémy holandské firmy MASTERVOLT, která splňují požadavky na robustnost, kvalitu, spolehlivost a to vše s využitím nejmodernější komunikační technologie MasterBus. Mastervolt zařízení navíc splňují požadavky na elektomagnetickou kompatibilitu, přísnou bezpečnost pro použití v sanitních vozidlech a nesou označení e4.                                                

                                           

 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O MASTERBUS

1) Co je MasterBus?

 Všechna zařízení, která jsou vhodná pro MasterBus jsou označena symbolem MasterBus.


MasterBus je plný decentralizovaných dat ze sítě určených pro komunikaci mezi různými Mastervolt systémovými zařízeními. Komunikační sítí je CAN-bus a má prokázaný spolehlivý bus systém v samostatných aplikacích. MasterBus je použit jako výkonný řídicí systém pro všechna připojená zařízení, jako například měnič, nabíječka baterie, generátor a mnoho dalších. To vytváří možnosti pro komunikaci mezi připojenými zařízeními, například při startu generátoru ve chvíli, kdy jsou baterie slabé.

MasterBus snižuje obtížnost elektrických systémů redukcí množství kabelů. Veškeré systémové komponenty jsou jednoduše propojeny mezi sebou. Proto je každé zařízení vybaveno dvěma MasterBus data porty. Pokud dvě a více zařízení je připojeno ke každému dalšímu přes tyto data porty, utváří se místní datová síť, nazývaná MasterBus síť. Výsledkem je redukce materiálových nákladů, kdy je zapotřebí pouze několik elektrických kabelů a sníží se čas instalace.

Pro centrální monitoring a řízení připojených zařízení Mastervolt nabízí širokou řadu panelů, které ukazují plný stav informací Vašeho elektrického systému letmým pohledem a stisknutím tlačítka. K dispozici jsou čtyři různé panely, od malého Mastervision kompatibilní se 120 x 65 mm LCD obrazovkou až po barevný MasterView Systém panel. Veškeré monitorovací panely mohou být použity pro monitoring, řízení a konfiguraci všech připojených zařízení MasterBus.

Nová zařízení lze přidat k existující síti velice jednoduchým způsobem prodloužením sítě. Toto dává MasterBus síti vysoký stupeň flexibility pro rozšíření systému konfigurace, ne jen nyní, ale stejně dobře i v budoucnu.

Mastervolt také nabízí několik rozhraní, které umožňují dokonce provoz v MasterBus síti, pro zařízení, které není MasterBus. Pro přímou komunikaci mezi MasterBus sítí a produktem, který není od Mastervolt, je doporučováno Modbus rozhraní.                                                      

2) Co mohu dělat s MasterBus a je MasterBus podmínkou?

MasterBus umožňuje vytvoření flexibilní a jednoduché instalace a provozu informačního přenosového systému (sítě), umožňuje jednoduchý přístup k systému výkonových dat. Zařízení schopná komunikovat v síti MasterBus jsou vždy označena symbolem Masterbus. Jednotlivá zařízení je možno provozovat i nezávisle na síti MasterBus.  MasterBus je určitým nadstandardem v komunikaci mezi jednotlivými zařízeními a získávání informací z celého propojeného systému.      

    

 

3) Mohu k MasterBus připojit další zařízení?

Ano, je to možné. Ačkoliv MasterBus je součástí Mastervolt komunikačního standardu, je možné k němupřipojit i ne-Mastervolt produkty. Mastervolt nabízí NMEA2000 rozhraní.

 

 


4) Mohu získat protokol MasterBus?

Ne, Mastervolt nepodporuje další části k vytváření produktů kompatibilních s MasterBus. Mastervolt nabízí komunikační rozhraní, která umožňují dalším systémům pracovat ve spojení se sítí MasterBus. Komunikační rozhraní pracují jako zeď k ochraně Mastervolt systému a produktů proti možným podvodným signálům, elektrickým vstupům do systému díky zajištění bezpečného a spolehlivého provozu MasterBus sítě a produktů.

5) Co je základ pro MasterBus?

MasterBus hardware je založen na technologii CANbus V2.0. Komunikační protokol je patentován a vytvořen, aby dodával optimální výkon elektrickému systému.

6) Jaká je maximální délka kabelu?

 • Maximální délka kabelu je 250 metrů při připojení méně než 10 produktů.
 • Při zapojení až 25 produktů je maximální délka kabelu 150 metrů.
 • Při zapojení až 50 produktů je maximální délka kabelu 100 metrů.

7) Kolik produktů mohu připojit k MasterBus?

Můžete připojit až 50 produktů k MasterBus.

8) Jak připojit MasterBus?

MasterBus síť musí být propojena v uzavřeném okruhu. Výsledkem je, že na každém konci okruhu musí být koncové produkty, aby bylo umožněno systému pracovat. Aby toho bylo dosaženo, je vyžadována koncovka, díky prvnímu a poslednímu produktu bude mít jednu koncovku a jeden komunikační kabel, zatímco všechny produkty mezi prvním a posledním produktem budou mít dva komunikační kabely. Každé komunikační připojení na všech produktech je shodné, nejsou zde specifické vstupní nebo výstupní připojení. Účelem koncovek je zakončit komunikační okruh smyčky.                                                         


9) MasterBus komunikace nepracuje. Co je špatně?

Zkontrolujte, že jsou v systému dvě koncovky.                           

Zkontrolujte informace na MasterView panel: Transmit failed→žádné nebo chybějící koncovky, kabel není připojen nebo špatný kontakt v konektorovém krimpovacím vedení.
 

10) Mohu použít další kabely místo Mastervolt zelených kabelů?        

Ano, můžete použít přímo UTP kabely. Je také možné si je vytvořit v požadované délce. Mastervolt nabízí DIY-kity.

11) Jaké typy síťových konfigurací jsou možné?

Pro tuto síť je možný pouze uzavřený okruh, nejsou umožněny hvězdicové nebo kruhové sítě.                                                 12) Mohu připojit běžná Ethernet zařízení (modem, ADSL, atd.)?

Ano, přes speciální komunikační rozhraní můžete připojit MasterBus systém k okolnímu světu. Nikdy nepřipojujte Ethernet zařízení přímo k MasterBus, to by poškodilo MasterBus a/nebo Ethernet zařízení a záruka se stane neplatnou.

13) Potřebuji přídavnou dodávku energie pro MasterBus?

Ne, MasterBus systém pracuje přes kombinaci datového a výkonového kabelu. Různé produkty připojené k MasterBus pracují s mnohabodovým napájecím distributorem. Pohánět MasterBus bude jakýkoliv produkt schopný dodat výkon.

14) Mohu připojit produkty z odlišných bateriových bank do stejného MasterBus okruhu?

Ano, MasterBus je založený na kompletních galvanicky izolovaných dodávkách výkonu, takže veškerá připojení mohou být vytvořena bezpečně.

15) Je nutné objednat dodatečné příslušenství k vytvoření MasterBus systému?

Ne, veškeré MasterBus produkty jsou dodávány standardně s koncovkou a všechny MasterView a MasterConnect produkty jsou také dodávány s 6 metrovým propojovacím kabelem.

16) Co se stane při selhání MasterBus?

Pokud je kabel odpojen, všechny Mastervolt produkty budou standardně pracovat a provoz bude nezávislý, takže provoz produktu je zajištěný.

17) Je MasterBus vyměnitelný za provozu?

 Ano, MasterBus systém je vyměnitelný za provozu. Prosím pamatujte si, že během instalace komunikační síť není kompletní jednotka, všechny přípojky a koncovky jsou připojeny ke všem produktům v síti.

18) Proč mi po instalaci kompletního systému zůstanou koncovky?

Veškeré povolené MasterBus produkty jsou dodávány s jednou MasterBus koncovkou. Pro instalaci systému jsou vyžadovány pouze dvě koncovky, zbylé koncovky si můžete nechat, jako náhradní.

19) Lze získat základní přehled o využití jednotlivých konponentů v Mastervolt systému?

Ano, zde uvádíme příklad instalace na jachtě o délce 6-9m. 

Vaše loď: Motorová jachta a délce mezi 6-9m (20-30 stop)
Použití: Hlavně pro denní výlety a noci v přístavu
Detaily: Normální palubní zařízení

Váš plavební profil:
Mastervolt systém popisuje níže nejčastěji vzniklé předpokládané situace. Můžete plout z přístavu v ranních hodinách a plánujete strávit den ve dvou nebo ve čtyřech lidech a těšíte se na čas strávený ve vodě nebo na palubě vaší motorové jachty. Ve večerních hodinách poplujete s lodí zpět nebo přeplouváte z jednoho přístavu do druhého, kde máte přístup k energii. Obvyklá zařízení máte na palubě neustále, a také chcete používat zařízení, která jste si s sebou dovezli, např. Váš notebook.

K vašim palubním spotřebičům patří:

DC spotřebiče:

popis

počet x kapacita x hodiny používání  

denní spotřeba  

GPS, hloubkoměr, log

3 x 5 W x 6 h

=0,09 kWh

Vnitřní osvětlení

3 x 10W x 4 h

=0,12 kWh

Vodní čerpadlo

2 x 30 W x 0,5 h

=0,03 kWh

Rádio/ CD přehrávač

1 x 40 W x 4 h

=0,16 kWh

Lednička

1 x 40 W x 3 h

=0,12 kWh

Několik malých spotřebičů

1 x 10 W x 6 h

=0,06 kW

AC spotřebiče:

popis                             

počet x kapacita x hodiny používání  

denní spotřeba  

LCD TV

1 x 50 W x 3 h

=0,10 kWh

Notebook

1 x 30 W x 3 h

=0,09 kWh

Celková denní DC a AC spotřeba:                                               =0,8 kWh

Základy:

 • Maximální AC kapacita pro TV, notebook nebo nabíjení telefonu je 50W
 • Navigační stanice např. GPS, rychloměr (ukazatel rychlosti), hloubkoměr
 • Kompletní výhody: S palubním měničem budete moci Vy a Vaši hosté používat telefon a adaptér notebooku.

      Volba nejlepšího systému

             Baterie: 1 x Mastervolt AGM 130 Ah

 • Celková denní spotřeba DC a AC spotřebičů je cca 0,8 kWh. Úplné vybití baterie není vhodné, optimální je vybití baterie do max. 50% tzn., potřebujete baterii 1,6 kWh.
 • S přihlédnutím k usnadnění instalace a k velkému množství standardních zařízení (např. osvětlení) jsme vybrali 12V systém.
 • požadovaná kapacita baterie je tedy 1600Wh/12V=133Ah.
 • 130Ah Mastervolt AGM baterie je pro tento účel ideální

  Nabíječka baterií: 1 x ChargeMaster 12/35
   
 • za normálních podmínek předpokládáme 25% kapacity baterie, při výběru nabíječky baterií: 25% z 130Ah vyžaduje 32,5 A nabíječku.
 • V tomto případě je vynikající volba Mastervolt ChargeMaster 12/35. Dokonce je schopna nabíjet až tři baterie současně. V tomto případě stačí použít pouze 2 výstupy: jeden pro servisní baterii a jeden pro startovací baterii. Toto řešení Vám dává flexibilitu a později můžete přidat další baterii. Dále můžete použít tento výstup pro druhou startovací baterii, pokud máte dva motory nebo ji můžete použít pro motor kotevního navijáku.

  Převodník: 1 x Mastevolt AC Master 12/300
   
 •  Mastervolt AC Master 12/300 pro používání nebo nabíjení vašeho notebooku, mobilního telefonu a LCD TV.

  Ostatní součásti systému:
   
 • 1 x MasterView Easy ovládací panel, který zobrazuje úroveň nabití v procentech a zbývající čas, po který bude možno baterii používat. Budete přesně vědět, kolik energie mají ještě Vaše baterie.
 • Několik vstupních zařízení používaných pro lokální provoz, spínaný vstup 4 a digitální vstup.
 • 1 x Mastervolt břehová přípojka 2+PE, 16A/230V.
 • 1 x Mastervolt Shore Fix, 16A/30mA earth leakage shore power.
 • 2 x Mastervolt Digital DC 10x10A s deseti výstupy pro všechny možné druhy DC spotřebičů.
 • 1 x Mastervolt MasterShunt 500 pro monitoring baterií
 • 1 x  Mastervolt DC Distribution se čtyřmi pojistkami.
 •  Mastervolt MasterBus kabely.

Více informací o systémech Mastervolt získáte po kliknutí na níže uvedené katalogy. 

            

 

Mastervolt, Marinco, Bep katalog produktů

         

Mastervolt Powerbook 2020